Projekt poprzez działania aktywizujące dwie grupy społeczne z dzielnicy Stare miasto łączy pokolenia i mieszkańców „najbliższego fyrtla”, stwarza przestrzeń do dialogu, uwrażliwia na problemy świata i na siebie nawzajem

„Od rzeczy do rzeczy” to Cykl 6 spotkań twórczych z dwoma grupami ludzi z różnych pokoleń oraz 1 spotkanie finałowe. Każde spotkanie twórcze składało się z 2 części:

część warsztatowa – szycie na maszynach z tkanin z odzysku, zapoznanie się z ideą upcyclingu.

część dyskusyjno-filmowa – rozmowy na temat konsumpcji, wspomnienia dotyczące rzeczy, ich roli kiedyś i dziś. Rejestracja wideo.

Uczestnicy projektu: seniorzy z Klubu „Przystań” i młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Grupy, podczas spotkań poznawały zasady tworzenia w duchu upcyclingu. Uczestnicy szyli na maszynach z tkanin z odzysku. Praca ta była pretekstem do rozmów o relacji człowieka z przedmiotami codziennego użytku. Chciałam obudzić w seniorach wspomnienia o tym, jak dawniej ludzie podchodzili do rzeczy. Młodzież zaś przedstawiła współczesne podejście do tego tematu. W dzisiejszym społeczeństwie, zdominowanym przez reklamy i presję na posiadanie coraz więcej, wielu ludzi poddaje się pokusom ciągłego zakupu i konsumpcji, co prowadzi do nieustannego gromadzenia rzeczy, zużywania zasobów naturalnych i generowania ogromnej ilości odpadów.

Rozmowy rejestrowałam w formie wideo, by finalnie zmontować je w jeden film, by pokazać jak kiedyś człowiek budował relację z przedmiotami, a jak jest dziś. Film został zaprezentowany podczas wspólnego spotkania finałowego w CIL Spójnik uczestnikom: seniorom i młodzieży z Ośrodka Kuratorskiego. Grupy wymieniły się wtedy własnoręcznie stworzonymi podczas warsztatów prezentami. (upcyclingowe karpie na święta uszyte z tkanin z odzysku). Film był pretekstem do dyskusji. Został też zaprezentowany szerszej publiczności w internecie – na stronie CIL Spójnik i mojej na Facebooku.

Podmioty zaangażowane w projekt z dzielnicy Poznań Stare Miasto: Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Spójnik, Klub Seniora „Przystań” oraz Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu. Idea projektu oraz cały proces twórczy są naturalnym etapem mojego rozwoju, a także zgodne są z moją pracą w zakresie animacji kulturowej. Projekt jest działaniem lokalnym, ale z możliwym oddziaływaniem szerszym, dzięki internetowi.

Dodaj komentarz